سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار 
دانشجو  
1380/01/01 
1383/01/01 
تحصیل 
همکاری 
موسسه تخصصی تفسیر 
محقق  
1379/01/01 
1382/01/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف 
محقق  
1383/01/01 
1383/06/01 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
محقق  
1385/01/01 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
دبیر اجرایی گفت وگوها 
1381/01/01 
1383/01/01 
اجرائى 
همکاری 
روزنامه توس 
عضو هیئت تحریریه و دبیر صفحه 
1373/01/01 
1374/01/01 
اجرائى 
همکاری 
رادیو معارف 
سردبیر و تهیه کننده 
1383/01/01 
1384/01/01 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق 
هیئت علمی  
1385/01/01 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز مدیریت  
داور 
 
 
ارزیابی کتاب سال حوزه 
همکاری 
دانشنامه امام خمینی 
معاونت امور اجرایی 
1390/07/02 
ادامه دارد 
اجرایی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه 
مدرس 
1382/06/01 
1383/06/01 
علوم قرآنی 
تدریس 
مدرسه علمیه شهید صدقی  
مدرس 
1383/06/01 
1384/06/01 
علوم قرآنی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام زین العابدین ع - مشهد 
مدرس 
1369/06/01 
1382/06/01 
ادبیات عرب 
تدریس 
آموزش و پرورش قوچان 
مدرس 
1372/06/01 
1373/06/01 
دینی - عربی - قرآن 
تدریس 
نهاد رهبری در جهاد سازندگی  
مدرس 
1380/06/01 
1382/06/01 
اخلاق - تاریخ اسلام - عقائد 
تدریس 
شهید صدوقی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
عقائد 
تدریس 
شهید صدوقی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق  
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آیات الاحکام تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه ادیان 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
آیات الاحکام 
تدریس 
مدرسه نواب - مشهد 
مدرس 
 
 
اصول فقه مقارن 
تدریس 
مدرسه نواب - مشهد 
مدرس 
 
 
فلسفه فقه 
تدریس 
دفتر تبلیغات - خراسان 
مدرس 
 
 
فقه تخصصی- آیات الاحکام حدود 
اداری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی 
1394/02/01 
ادامه دارد 
مدیریت گروه  
همکاری 
عضویت در شورای گروه آموزشی و پژوهشی فقه 
عضو شورای گروه 
1392/01/01 
ادامه دارد 
عضو شورای گروه