ترک شیشه انسانیت
78 بازدید
تاریخ ارائه : 11/11/2011 2:31:00 PM
موضوع: سایر

خیلی وقت است که فهمیدم شیشه انسانیت ترک برداشته است . این موضوع جدید نیست بلکه برمیگردد  به سالهای سال پیش , نه , نه , قرن ها پیش , حتی شاید از زمان پیدایش انسان .

از همان موقع که قابیل هابیل را  کشت و  از  آن  موقع  این ترک برداشتن ادامه دارد . مستقیم یا  غیر مستقیم  هابیلهای زیادی بدنیا آمدند و  بدست قابیلها  کشته شدند و همینطور  این  ترک عمیق و عمیق تر میشود. آنقدر عمیق که به شکافی دردناک می رسد. شکافی که به هیچ وسیله ای نمیتوان از آن رها شد  و با هیچ ابزار فنی نمیتوان از آن گریخت .نه میتوان خود را نجات داد و نه میتوان از کسی حمایت کرد .اما شاید واقعه دردناک تری در پیش باشد.شاید شیشه شکاف را تحمل نکند و منفجر شود... یک انفجار بزرگ  مثل قصه خلقت .

چگونه میتوان جلوی این شکاف را گرفت چگونه میتوان از این انفجار جلوگیری کرد؟شما اگر میدانید به من بگویید .

به نقل از وبلاگ "سلام بر خورشيد"