در سوگ استاد
84 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2012 12:18:00 AM
موضوع: سایر

با خبر شدم استاد گرانقدرم آیت الله سید عباس سیدان به رخمت جاودانه حق پیوسته اند . از خدای سبحان خواهانم که وی را از بنده راضی گرداند و در رحمت خویش غوطه ورش گرداند. آمین یا رب العالمین.