وحی
64 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله که برای دانش نامه امام خمینی نوشتم وحی را از دیدگاه ایشان بررسی کردم.