فتاوای تکفیری چالشی در برابر نهاد افتاء-
61 بازدید
محل نشر: در جلد 9 مجموعه کنگره تکفیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/12/28
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی