ابن عاشور و تفسیر التحریر و التنویر
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تحقیق تلاش دارد تا ضمن بازشناسى و واکاوى شخصیت علمى و اجتماعى ابن‏عاشور به روش‏شناسى، مبانى و مبادى تفسیر وى بهمراه نوآورى‏هاى آن تفسیر بپردازد تا شاید از این راه بتواند اداى دِینى به ساحت نوآوران عرصه قرآن پژوهى و دینمدارى نموده باشد که دغدغه اصلى‏شان احیاء این متن متین و سوداى مهم‏شان بازگرداندن عزّت به جامعه اسلامى بوده‏است. آنانى که عاشقانه و شوق‏مندانه احیاءگرى و اصلاح‏طلبى دینى را محور حیات و حرکت خویش قرار دادند و حتى در سایه حکومت‏هاى به ظاهر دینى نیز رنج‏هاى بسیارى به جان خریدند تا این حرکت را به سامان برسانند، امّا آرام نگرفتند. آن چه در ابتدای این تحقیق لازم است متذکر شوم این نکته مهم است که پاره ای از سرفصل هایی را که به مناسبت طرح آراء ابن عاشور گشوده ام خود قابلیت یک تحقیق مستقل را دارند که بسیار به اختصار برگزار کرده ام.