درآمدی بر آیات الاحکام
70 بازدید
محل ارائه: دانشگاه ادیان و مذاهب
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این جزو ضمن تعریف اصطلاح آیات الاحکام به تطورات تاریخی این اصطلاح در میان شیعیان و اهل سنت پرداخته شده و به مباحثی چون : معیارشناسی آیات حکمی؛ علل و عوامل اختلاف در فهم آیات حکمی؛ روش شناسی کتاب های آیات الاحکام شیعی و سنی ؛ فوائد پرداختن به آیات الاحکام ؛ آسیب شناسی روش های آیات الاحکام در کتاب های شیعی و سنی و.....