آلبوم من ◂ آیت الله حاج شیخ ذبیح الله قوچانی
استاد اخلاق که در مشهد توفیق درک حضورش را داشتم